:o firmie   :oferta   :referencje   :kontakt   


Oferta

Kompleksowa obsługa rachunkowo - księgowa podmiotów gospodarczych (także z kapitałem zagranicznym) - od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo po spółki z o.o. i spółki akcyjne, a także wszelkie instytucje, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia i fundacje.

Świadczone usługi finansowe:

- Usługi audytorskie
Badanie sprawozdań finansowych - audyt
badanie rocznych, śródrocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych
przegląd dokumentacji organizacyjno - prawnej firmy
weryfikacja dokumentacji źródłowej
analiza i ocena sytuacji finansowej firmy
badanie i ocena działania systemu rachunkowości (stosowanych zasad rachunkowości)
badanie działania kontroli wewnętrznej
sprawdzanie prawidłowości wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat
- Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
prowadzenie bieżących czynności księgowych
sporządzanie miesięcznych deklaracji
ewidencja środków trwałych, amortyzacja
sprawozdania statystyczne
ryczałt, VAT, książki przychodów i rozchodów
księgi handlowe (pełna księgowość)
wyprowadzanie zaległości
- Ekspertyzy ekonomiczno - finansowe dotyczące rachunkowości, finansów, analizy i wyceny majątku
- Doradztwo podatkowe oraz w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
- Prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego projekt&nbspCopyright 2005 ISO-Net. Designed by Metex. All rights reserved.